Algemene voorwaarden van Bed & Breakfast  Hoeve dijkstal

Wij heten u van harte welkom bij Bed & Breakfast Hoeve Dijkstal in Sint Maarten NH en verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden.

Met het aangaan van een gemaakte reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.

Hoofdgast.

De persoon die bij Bed & Breakfast Hoeve Dijkstal heeft gereserveerd middels een contactformulier, e-mail of via telefonisch contact.

De hoofdgast dient 18 jaar of ouder te zijn en is verantwoordelijk voor zijn of haar mede gasten en dient een vaste woon - of verblijfplaats te hebben.

Beheerder.

De persoon die als eigenaar van B&B Hoeve Dijkstal of namens de eigenaar van B&B Hoeve Dijkstal de Bed & Breakfast beheert.

Derden.

Iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Contact & Reserveringen.

Via onze website www.hoevedijkstal.nl, via de banner op onze website van benb.nl of door een e-mail te sturen naar: info@hoevedijkstal.nl  of door te bellen met telefoonnummer: 06-51654022

Annulering.

Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn.

U dient zelf zorg te dragen voor een annulerings- en/of reisverzekering.

Verblijf.

De gehele periode gelegen tussen inchecken en uitchecken.

Contactgegevens.

Bed & Breakfast Hoeve Dijkstal

Maureen,

west friese xeedijk 5
1744 HG  Sint Maarten NH

06-51654022

Website: www.hoevedijkstal.nl

E-mail : info@hoevedijkstal.nl

 

1.Bed & Breakfast Hoeve Dijkstal.

1.1

Bed & Breakfast Hoeve Dijkstal is beschreven op de website.

Deze website is  met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie bij Bed & Breakfast Hoeve Dijkstal ten tijde van het bezoek door onze gasten.

Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

1.2

Zowel appartement Zolderrode als huisje de Woid uit is geschikt voor 4 personen

Bij zolderrod is een extra opklapbed eventueel bij te boeken.

De matras van het opklapbed is echter niet dezelfde kwaliteit als de matrassen van onze vaste bedden.

Tevens is het mogelijk om bij Zolderrode een camping/babybedje bij te boeken. Voor dit bedje dient u zelf beddengoed mee te nemen.1.3

Op de dag van aankomst is uw accommodatie vanaf 15.00 uur voor u beschikbaar en kunt u tot 21.00 uur bij ons terecht. Wij stellen het op prijs als u uiterlijk op de aankomst dag aan ons laat weten hoe laat u verwacht te arriveren.


Indien u niet op de aangegeven tijd aanwezig kunt zijn, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar maken.

Afwijkende tijden zijn alleen mogelijk in overleg.

In verband met het schoonmaken van de kamers  dient u deze op de dag van vertrek vóór 11.00 uur te verlaten, tenzij anders overeengekomen.

     

1.4

Ontbijt kunt u tegen meer prijs van euro 10.50 p.p. p.d. bijboeken en deze wordt geserveerd tussen 08.00 uur en 10.00 uur in uw accommodatie.

Bij mooi weer is er de gelegenheid om buiten op het terras te ontbijten.

Afwijkende tijden voor het ontbijt zijn alleen in overleg met ons bespreekbaar.

Heeft u speciale wensen voor het ontbijt,  glutenvrij, zoutarm, vegetarisch etcetera, wilt u dit dan aangeven als u de reservering bij ons maakt. Hiervoor vragen wij wel een extra toeslag per persoon, afhankelijk van uw wensen.


1.5

Appartement Zolderrode en huisje de Woid uit bij B&B Hoeve Dijkstal  beschikken beide over een eigen badkamer met douche, vaste wastafel met warm & koud stromend water, toilet en is  inclusief gebruik van linnengoed en handdoeken. 


 1.6

De auto kan worden geparkeerd op het eigen terrein, parkeren geschiedt geheel op eigen risico.

 1.7

Fietsen kunt u huren rechtstreeks bij: een verhuur bedrijf. Eventueel kunnen zij de fietsen voor u bij ons bezorgen.


1.8

De beheerder stelt u op de hoogte welke ruimtes bij Bed and Breakfast Hoeve Dijkstal  voor u beschikbaar en bruikbaar zijn.

De privéruimtes mogen niet betreden worden door gasten in de boerderij.

Het buitenterrein heeft ook gedeeltes van gemeenschappelijk gebruik echter de voortuin is privé. , het wordt zeer op prijs gesteld de privégedeeltes niet te betreden.

 2. Prijzen.

2.1

De prijzen van de kamers zijn beschreven op onze website :www.hoevedijkstal.nl

Prijzen zijn exclusief ontbijt,  toeristenbelasting  en de eindschoonmaak. Gebruik van handdoeken en beddengoed, water en elektriciteit is wel bij de prijs inbegrepen

2.2         

De prijzen zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.

2.3

Prijzen van Bed & Breakfast B&B Hoeve Dijkstal zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.2.4
Alle vermeldingen op onze websites worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen.

Bed & Breakfast Hoeve Dijkstal is niet aan kennelijke fouten op haar websites gebonden.

 

3. Reservering en betaling.

3.1

Reserveren geschiedt bij voorkeur via de banners van benb.nl op onze website en anders per e-mail via info@hoevedijkstal.nl of via telefoonnummer 06-51654022    

3.2

Na een gemaakte reserveringsaanvraag ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk bericht met daarin de betreffende gegevens en of de gewenste accommodatie  nog voor u beschikbaar is.

U dient deze gegevens te controleren en te bevestigen binnen 24 uur door te reageren op ons bericht. Door de reserveringsaanvraag te bevestigen en de (aan) betaling te voldoen wordt de boeking pas definitief.

Mochten wij na 24 uur geen bevestiging en/of betaling van u hebben ontvangen, dan wordt de reserveringsaanvraag alsnog per direct geannuleerd. Dit om teleurstelling voor onze andere gasten te voorkomen.

3.3

Na de definitieve reservering van uw verblijf  dient u de bij een reservering van 3 maanden of meer voor aankomst een aanbetaling , zijnde vijftig procent (50%) van het totaalbedrag, per omgaande over te maken naar bankrekeningnummer:  NL37 KNAB 0259 4177 85 t.n.v. Hoeve Dijkstal. Bij een aankomst van minder dan 3 maanden vanaf de boekingsdatum betaald u het gehele bedrag ineens voor uit.


Bij een aankomst datum van meer dan 3 maanden na de boeking dient u het  resterende openstaande bedrag bij aankomst contant of per pin te betalen.

Bij reserveringen op korte termijn ( minder dan 1 dag) voor aankomst)dient het bedrag bij aankomst contant of per pin betaald te worden..

Mocht er onverhoopt na de afgesproken termijn niets zijn ontvangen, dan komt de gemaakte reservering per direct te vervallen.

U ontvangt hierover van B&B Hoeve Dijkstal een bevestiging van annulering.4. Annuleringsvoorwaarden.

 

4.1

Wanneer een definitieve reservering voor de Bed & Breakfast is gemaakt en bevestigd, geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

-              Bij annulering meer dan 14 dagen van te voren is annuleren gratis.

-              Bij annulering van 14 dagen tot 10 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 25%.

-              Bij annulering van 9 dagen tot 6 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 50%.

-              Bij annulering van 5 dagen of minder voor de aankomstdatum bedragen de  annuleringskosten 100 %.

Om eventueel in aanmerking te komen voor teruggave van het betaalde bedrag dient u de annulering zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch aan ons door te geven.

Na overleg zal het afgesproken bedrag zo spoedig mogelijk aan u worden overgemaakt, doch uiterlijk binnen 21 dagen.

Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats, annuleringskosten bent u ook verschuldigd als u niet komt opdagen. (No Show)


4.3

Bed & Breakfast Hoeve Dijkstal  kan de reserveringsovereenkomst slechts opzeggen in de volgende gevallen: in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname of  verkoop van het pand.

In één van deze gevallen zal de eigenaar de gast zo spoedig mogelijk verwittigen . 

Hierna zal terugstorting van het volledige bedrag plaatsvinden.

Enige andere schade ten gevolge van de opzegging zal niet door de eigenaar worden vergoed.

 

5. Klachten.

5.1

Wij proberen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

Ondanks onze goede zorgen, is het toch mogelijk dat u een klacht of opmerking heeft.

Om die naar behoren te kunnen oplossen vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken ter plekke, via mail of telefonisch contact.

 

6. Aansprakelijkheid.

6.1

Bed & Breakfast Hoeve Dijkstal  kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in de betreffende accommodatie  geleden schade, de gast vrijwaart Bed & Breakfast Hoeve Dijkstal tegen aanspraken dienaangaande.

Bed and Breakfast Hoeve Dijkstal is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom, Wifi , watervoorzieningen en technische installaties als ook niet of ontijdig aangekondigde bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van Bed & Breakfast Hoeve Dijkstal

6.2

Door Bed & Breakfast  Hoeve Dijkstal wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt voor verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf in de betreffende accommodaties ) van Bed and Breakfast Hoeve Dijkstal

6.3

De hoofdgast genoemd in de reserveringsbevestiging is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de betreffende accommodatie.

Er dient zorgvuldig met de spullen te worden omgegaan, accommodatie  dient dan ook netjes en fatsoenlijk te worden achtergelaten.

Dit geldt ook voor het gebruik van spullen in de Bed en Breakfast zoals: de keuken, het voorhuis (gemeenschappelijke ruimte) , de binnen- buitenruimte en het buitenterrein van Bed en Breakfast Hoeve Dijkstal

Breuk of beschadiging dient dan ook door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld.

Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed.

Mocht achteraf na het uitchecken toch blijken dat er spullen kapot zijn achtergelaten en dit is niet aan de eigenaar gemeld, dan volgt alsnog de rekening voor de gemaakte reparatie- en/of vervangingskosten.

7. Veiligheid.

7.1

In verband met uw eigen veiligheid en dat van de Bed and Breakfast is het verboden om binnen in de accommodaties te roken of open vuur te gebruiken.

Dit is alleen toegestaan in de tuin rondom de Bed and Breakfast en in de binnen- buitenruimten en alleen na overleg en toestemming van de beheerder.

Het misbruik van brand/blusmiddelen dan wel het onklaar maken van de rookmelder is niet toegestaan.7.2

Andere voorzieningen op het erf dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt door de gasten.

De veiligheid van eventueel een klein kind dient door de ouders of begeleiders gewaarborgd te zijn.

Denk hierbij dan aan de trampoline, dieren, sloten, auto’s,trekkers, , grasmaaier, paarden- met wagens - omliggende autowegen, fietspaden etcetera.

7.3

Het is niet toegestaan de dieren op het erf zonder overleg te voeren,

8. Slotbepaling.

8.1

Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

8.2

Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

8.3

Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

8.4

Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

 

Mochten er verder nog vragen of opmerkingen zijn dan horen wij dat graag!

Vriendelijke groeten,

Maureen, Marijn en Femke.⁹