U kunt een huisdier, dat door omstandigheden08260072
niet meer verzorgd kan worden, bij Hoeve Dijkstal ter afstand aanbieden. Op de boerderij hebben wij een aantal hokken en stallen beschikbaar voor afstandsdieren, 


Als u afstand wilt doen van uw dier, dan moet u rekening houden met het volgende:
* Bel altijd van tevoren om er zeker van te zijn dat er plaats is.

* Wij  controleren het dier op gezondheid en conditie; bij twijfel over de gezondheid nemen wij het dier niet aan. We zullen u in dat geval vragen een bezoek te brengen aan de dierenarts voor een gezondheidsverklaring.

 

* U tekent een afstandsverklaring, waarmee u het dier overdraagt aan Hoeve Dijkstal.
* U wordt gevraagd een financiële bijdrage van €25 voor de verzorging te betalen.
* Het dier verblijft enige tijd op de kinderboerderij waarna word bepaald of het dier op onze boerderij kan blijven of dat voor deze dieren gezocht zal worden naar een nieuwe baas.Dieren, die door ons niet worden aangenomen, zijn:
* Zieke dieren
* Muizen, ratten en andere “wilde” knaagdieren
* Reptielen en amfibieën (zoals slangen, schildpadden, salamanders e.d.)
* Insecten (zoals wandelende takken, spinnen e.d.)
* Oorspronkelijk in het wild levende dieren 

Wij kunnen u verder helpen met een adres waar u wel terecht kunt met uw dier.